0

Žiadne produkty v košíku.

Všetky produkty

Dátum: 12. apríla 2023

Ako si vybrať ten najlepší kamerový systém pre vaše potreby?

Zaistenie bezpečnosti ľudí a majetku je vždy aktuálna téma. Podľa údajov Policajného zboru Slovenskej republiky stúpol počet vlámaní medzi rokmi 2021 a 2022 o 24% (štatistiky pre rok 2023 ešte nie sú k dispozícii), pri bytoch dokonca až o 40%. Desaťročný klesajúci trend sa počas pandémie skončil.

S rastúcim počtom vlámaní, krádeží a prípadov vandalizmu je investícia do kvalitného kamerového systému nevyhnutnosťou. A to ako pre majiteľov domov, priemyselných objektov, tak podnikateľov s prevádzkami. Podľa rôznych dát je na Slovensku denne vykradnutých desať nehnuteľností. Jedným zo spôsobov, ako túto negatívnu štatistiku zlomiť, je zamerať sa na bezpečnosť.

Jej kľúčovým aspektom sú kamerové systémy.

Orientovať sa v širokej ponuke na trhu však môže byť náročné. Výber správneho kamerového systému pre vaše špecifické potreby je dôležitý. Iné požiadavky má majiteľ rodinného domu, iné zasa developer realizujúci stavbu.

Pripravili sme pre vás komplexného sprievodcu výberom. Okrem užitočných informácií, ktoré vám uľahčia rozhodovanie pred nákupom, v ňom nájdete aj odporúčania na konkrétne produkty.

Z čoho pozostáva kamerový systém?

Aj keď sa často používajú kamera a kamerový systém ako synonymá, v skutočnosti je kamera iba jednou súčasťou takéhoto setu. Ten pozostáva štandardne z týchto častí:

 • kamera,
 • NVR rekordér (nahrávacie zariadenie),
 • switch,
 • kabeláž, upevňovacia súprava,
 • napájací zdroj,
 • softvér.

Pre účely zjednodušenia budeme v tomto texte pod slovným spojením kamerový systém označovať primárne bezpečnostnú IP kameru.

Poznámka: rozlišujeme dve základné skupiny kamerových systémov: analógové a digitálne, známejšie pod skratkou IP. Prvý menovaný druh je pomerne zastaralý, s rozlíšením maximálne do veľkosti 0,4 Mpx (predstavte si zrnitý, rozmazaný obraz). Dnes je štandardom, ako v priemyselnom tak súkromnom využití, používať moderné IP kamery. O tých je aj tento text.

Prečo je dôležité vybrať si správny kamerový systém?

Význam zabezpečenia nehnuteľnosti snáď nie je potrebné obšírnejšie zdôvodňovať. V našej obchodnej praxi sa však stretávame so situáciami, kedy klient - z rôznych dôvodov - podcenil výber kamerového systému. Siahol po najlacnejšom riešení, alebo naopak, po zbytočne predraženom, ktoré funkciami ďaleko prevyšovalo jeho reálne potreby.

Sme toho názoru, že informovanosť je najväčšia devíza potenciálneho kupujúceho – vás. Preto si v tejto časti povieme čosi o tom, PREČO je vlastne výber kamerového systému dôležitý.

Vaše rozhodovanie by malo stať na týchto pilieroch:

 • prispôsobiteľnosť - bezpečnostné kamery ponúkajú rôzne nastavenia a funkcie, akými sú napríklad detekcia pohybu, nočné videnie či rozpoznávanie tvárí alebo EČV. Tieto možnosti vám umožňujú prispôsobiť si systém vašim špecifickým potrebám a požiadavkám. Je však dôležité vedieť, ktoré z funkcií nevyhnutne potrebujete a ktoré vo vašich podmienkach nevyužijete.
 • škálovateľnosť - spoľahlivý bezpečnostný systém je škálovateľný, umožňuje vám pridávať a realokovať kamery podľa toho, ako sa menia vaše potreby. To je dôležité napríklad pri stavbách, kedy sa podľa rozsahu prác menia aj požiadavky na veľkosť monitorovanej plochy.
 • integrácia – kamerové systémy je možné integrovať s inými zariadeniami, napríklad alarmami, rôznymi terminálmi či senzormi. Ak máte takúto potrebu, je nevyhnutné vybrať si produkt, ktorý je kompatibilný s ostatnými súčasťami bezpečnostného systému.
 • odolnosť – bezpečnostný kamerový systém musí byť navrhnutý tak, aby odolal výkyvom počasia a efektívne fungoval aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Iné požiadavky má zariadenie, ktoré je umiestnené na nechránenom mieste vo výške a iné zasa kamera do domácnosti, skrytá pod strieškou. Rovnako to je s využitím v exteriéri a interiéri. Štandardom je dnes kamera s kovovou konštrukciou.

Výber správneho kamerového systému je kľúčový pre zaistenie bezpečnosti a ochrany vášho majetku. A to bez ohľadu na to, či už ide o súkromný alebo komerčný priestor. Voľba nesprávneho kamerového systému vedie k riziku, že váš objekt nebude dostatočne chránený, resp. že v prípade potreby nebudete disponovať záznamom, potrebným pre orgány činné v trestnom konaní, resp. pre iné účely.

Myslíte tiež na to, že niektoré poisťovacie spoločnosti váš objekt môže odmietnuť poistiť, ak na ňom nemáte umiestnený bezpečnostný kamerový systém. Pri istých formách krytia ide totiž o nevyhnutnú podmienku.

Aj z tohto dôvodu vám odporúčame nechať si pri výbere poradiť našimi profesionálmi. Získate tak istotu, že vaša voľba vyhovuje vašim požiadavkám a predovšetkým spĺňa bezpečnostné kritéria na zabezpečenie objektu.

Rozdiely medzi kamerovými systémami

Domáce kamery a bezpečnostné kamerové systémy na ochranu objektov zdieľajú viaceré charakteristiky. Je však dôležité medzi nimi dôsledne rozlišovať. Kúpiť si k rodinnému domu špičkovú priemyselnú kameru nemá praktický ani ekonomický zmysel. Rovnako nezodpovedné je chrániť stavbu lacnou analógovou kamerou, ktorá nemá ani len dekoračný efekt.

Toto sú kľúčové rozdiely medzi kamerovými systémami na súkromné a komerčné použitie:

 • rozsah a zložitosť – priemyselné kamery spravidla pokrývajú väčšiu plochu a vyžadujú si viac kamier, než domáce systémy. Zvyčajne si tiež vyžadujú zložitejšie sieťové riešenia na správu viacerých kamier a ukladanie záberov na dlhšiu dobu.
 • právne aspekty – právne požiadavky na domáce kamerové systémy sú o poznanie voľnejšie, než pri kamerách na komerčné využitie. Ak je monitorovací systém využitý v podniku, kde dochádza k styku s verejnosťou, túto skutočnosť je nevyhnutné uviesť v dokumentácii. Spravidla ide o zásady ochrany a spracovania osobných údajov.
 • pokročilé funkcie – v domácich podmienkach s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete využívať všetký funkcie kamerových systémov, ktorými disponujú najmodernejšie modely. Rozpoznávanie EČV, tvárí, počítanie ľudí či podobne sú funkcionality, ktoré využitie nájdu skôr v priemysle a komerčných sektoroch.
 • rozpočet – nesmieme zabudnúť ani na ekonomické hľadisko. Robustný kamerový systém s viacerými jednotkami a integráciami je, prirodzene, nákladnejší, než použitie jednej kamery na monitoring záhrady rodinného domu.

Ako si vybrať kamerový systém?

Je viacero hľadísk a technických aspektov, ktoré je potrebné brať do úvahy pri voľbe kamerového systému. Vybrali sme 4 kľúčové parametre, podľa ktorých odporúčame riadiť váš výber kamerového systému.

Menovite ide o rozlíšenie, uhol záberu, snímkovú frekvenciu a funkcie.

Rozlíšenie

Azda najdôležitejší faktor, ktorý je nevyhnutné zohľadniť pri výbere. Zjednodušene – rozlíšenie určuje, aká je vizuálna úroveň záznamu. Nakoľko je ostrý či rozmazaný, dokedy je možné obraz približovať bez prílišnej straty kvality a podobne.

Kamery s vyšším rozlíšením poskytujú jasnejší a detailnejší obraz, čo uľahčuje napríklad identifikáciu tvárí či poznávacích značiek. To je dôležité ako pri ochrane a monitoringu priemyselných objektov, tak pri súkromnom, domácom využití.

Na trhu sú kamery s rôznymi rozlíšeniami, pričom štandardné sú tieto 4 typy:

 • 720p (HD) s rozlíšením najmenej 1280 x 720 pixelov - poskytuje slušnú kvalitu obrazu, nemusí však zachytiť tie najmenšie detaily, najmä pri zoomovaní.
 • 1080p (Full HD), s rozlíšením najmenej 1920 x 1080 pixelov - ponúka jasný a detailný obraz. Ide o najčastejšie používané rozlíšenie pri domácich kamerách.
 • 2K / 1440p (QHD), s rozlíšením najmenej 2560x1440 pixelov - poskytuje viac detailov ako 1080p, čo je užitočné, keď potrebujete viac približovať obraz.
 • 4K (Ultra HD), s rozlíšením najmenej 3840 x 2160 pixelov - ponúka najvyššiu úroveň detailov, ktorá je v súčasnosti dostupná pre spotrebiteľské bezpečnostné kamery.

Kamerový systém pre domácnosť

Ako sme uviedli vyššie, štandardom a zároveň aj zlatou strednou cestou pri pomere kvalita/cena je Full HD rozlíšenie. Typickým reprezentantom je napríklad model Videosec IPW-2122-40Wifi, ktorý spoľahlivo pokryje všetky požiadavky na ochranu rodinného domu, chatu, či záhrady.

Kamerový systém pre ochranu objektu/prevádzku

Priemyselné kamery sú spravidla o čosi náročnejšie na požadované rozlíšenie. Pri záznamoch je často nevyhnutné približovať aj na detaily, či napríklad EČV pohybujúcich sa vozidiel. V takom prípade padne vhod kvalitná IP kamera Videosec IPW-2328-28Z.

Uhol záberu

Uhol záberu (v angličtine sa používa skratka FOV, field of vision) označuje veľkosť priestoru zachyteného objektívom kamery. Udáva sa v stupňoch a určuje, akú veľkú plochu dokáže kamera pokryť. Je ovplyvnený takzvanou ohniskovou vzdialenosťou objektívu, pričom kratšie ohniskové vzdialenosti poskytujú širšie uhly záberu a dlhšie ohniskové vzdialenosti ponúkajú, naopak, užšie uhly.

Rozlišujeme tri kategórie objektívov kamier:

 • širokouhlý objektív - má uhol záberu medzi 100° a 180°. Ideálny na pokrytie veľkých plôch, napríklad parkovísk, stavieb či montážnych hál.
 • normálny objektív - má uhol záberu štandardne medzi 45° a 100°. Vhodný pre väčšinu obytných a komerčných využití, poskytuje rovnováhu medzi veľkosťou pokrytej plochy a kvalitou obrazu.
 • teleobjektív -  má uhol záberu menší ako 45°. Vhodný na zachytávanie detailov v menších priestoroch, napríklad pod dverami, pri vstupnej bráne a podobne.

Kamerový systém pre domácnosť

Osvedčenou voľbou na domáce využitie (príjazdová cesta, záhrada rodinného domu, chata a podobne) je kamera s normálnym objektívom. Tá poskytuje rozumný pomer veľkosti zachytenej plochy a kvality obrazu (a ceny). Vhodným kandidátom je Videosec IPW-2125-40SA.

Kamerový systém pre ochranu objektu/prevádzku

Vhodným kandidátom na priemyselné využitie je napríklad IP kamera Videosec IPW-2328-28Z s motorizovaným varifokálnym (môže meniť uhol záberu) objektívom. S jej pomocou môžete snímať ako väčšie plochy, napríklad výrobné haly či parkoviská, tak menšie priestory, kde je potrebná väčšia orientácia na detail.

Snímková frekvencia

Nielen rozlíšenie a uhol záberu sú dôležitosť pre čistotu a kvalitu obrazu. Svoju rolu zohráva aj snímková frekvencia, keďže video je sériou statických obrazov prehrávanou vo veľmi rýchlom slede. Udáva sa v FPS (z angličtiny frames-per-second, teda snímky za sekundu), pričom platí, že čím vyššie číslo, tým plynulejší a čistejší je záznam. Kamery s vysokým FPS sú nevyhnutné predovšetkým v prostrediach s dynamickým a rýchlym pohybom (napríklad pri snímaní aút).

Kamerový systém pre domácnosť

V domácich podmienkach si spravidla vystačíte s kamerami do 30 FPS. Samozrejme, dôležitým faktorom je aj rozlíšenie. Kamera Videosec IPW-2122-40Wifi ponúka dobrú kombináciu Full HD a snímkovej frekvencie 30/25 FPS.

Kamerový systém pre ochranu objektu/prevádzku

Pri komerčnom využití sú nároky na snímkovú frekvenciu vyššie. Z bezpečnostných dôvodov je totiž nevyhnutné, aby bol obraz čo najostrejší. Kamera Videosec IPW-2328-28Z predstavuje osvedčenú priemyselnú voľbu. Pri full HD rozlíšení dokáže snímať obraz frekvenciou až 60 FPS.

Funkcie

Moderný kamerový systém disponuje mnohými smart funkciami. Štandardom sú dnes nočné videnie pomocou infračerveného (IR) prisvietenia či rôzne senzory pohybu. Medzi pokročilejšie funkcionality patria detekcia tváre, senzor prekročenia línie, počítanie osôb, rozlišovanie EČV a podobne.

Poďme si niektoré z týchto funkcií v krátkosti opísať:

 • nočné videnie – moderná kamera dnes nemá problém ani so zníženou viditeľnosťou. Akonáhle sa svetelné podmienky zhoršia, systém prepína do IR módu, kedy farebný obraz vystrieda čiernobiely. Pri moderných kamerách však kvalita záznamu ostáva nezmenená a s vysokým rozlíšením nemáte problém približovať, či snímať konkrétne detaily ani v noci či v tmavých interiéroch.
 • detekcia pohybu – bezpečnostné kamerové systémy dokážu zaznamenať pohyb pomocou rôznych technológii, či už pomocou PIR senzorov, alebo aj s využitím umelej inteligencie, prípadne hybridným spôsobom. Informáciu o pohybe kamera odošle do monitorovacieho zariadenia (počítač, mobil). Moderné kamery dokážu odfiltrovať takzvané „falošné poplachy“, teda situácie, kedy je detektor aktivovaný napr. padajúcim lístim a podobne.
 • prekročenie čiary – správca bezpečnostného systému vie stanoviť na obraze konkrétnu čiaru či hranicu. Jej prekročenie kamera zaznamená a odošle do monitorovacieho zariadenia. Táto funkcia nájde opodstatnenie predovšetkým pri komerčnom využití, napríklad v oblastiach s regulovaným prístupom verejnosti a podobne.

Okrem týchto disponujú moderné kamerové systémy aj ďalšími funkciami, napríklad detektorom vstupu do/opustenia oblasti, počítaním osôb, detekciou tváre a podobne. Samozrejmosťou je okrem snímania obrazu aj nahrávanie zvuku integrovaným mikrofónom.

Kamerový systém pre domácnosť

Pre ochranu domácnosti či rekreačnej nehnuteľnosti potrebujete spoľahlivú kameru, ktorá vie rozlišovať pohyb a robí kvalitný záznam aj v noci. Model Videosec IPW-2125-40SA je klasickou voľbou s mnohými spokojnými užívateľmi.

Kamerový systém pre ochranu objektu/prevádzku

Funkcie zohrávajú pri priemyselných kamerách dôležitú úlohu. Je nevyhnutné vybrať si taký model, ktorý disponuje možnosťami spĺňajúcimi požiadavky konkrétneho priestoru či prevádzky. Populárnou voľbou, ktorá v sebe kĺbi vysokokvalitný obraz a užitočné smart funkcie je kamera Videosec IPW-2125-40SA.

Rada na záver

Pevne veríme, že v tomto bode sa orientujete vo svete kamerových systémov o čosi viac, ako na začiatku. Rozumieme však, že prečítaním jedného článku nemôže človek nahradiť roky uchopiteľných skúseností z praxe.

Aj z tohto dôvodu sme pre vás k dispozícii a radi vám pri výbere kamerového systému poradíme. Na základe opisu vašich predstáv a požiadaviek vám vieme poradiť konkrétne riešenie, s ktorým posuniete ochranu priestoru na vyššiu úroveň. Nezáleží pri tom, či hľadáte kameru pre domáce alebo komerčné využitie.

Pamätajte, investícia do kamerového systému je investíciou do bezpečnosti a prevencie. Urobte informovanú voľbu v spolupráci s odborníkmi.

Sme tu pre vás.

EXIM ING s.r.o.
Solivarská 50
08005 Prešov
Slovenská republika
Otváracke hodiny:
Pondelok - Piatok
8:00 - 16:00
+421 905 360 580
+421 917 328 748
eximpo@alarmtechnika.sk
Partneri:
envelopestorephone-handsetmap-markerchevron-down